JBO 2017/147, RvS 19-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1325, 201702663/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Werkplan, Goedkeuring

Samenvatting

Geen voorlopige voorziening ter openstelling voor publiek van deel ontgrondingsgebied.

Uitspraak

Bij besluit van 15 maart 2017 heeft het college goedkeuring verleend aan het werkplan "Ontgronding en Inrichting 1 januari 2017 tot en met 25 januari 2020, locatie: Sibelco groeve gemeenten Heerlen en Landgraaf". Bij besluit van 10 april 2001 is aan Sigrano Nederland B.V. (thans: Sibelco) een vergunning verleend voor het ontgronden van een aantal terreinen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf.

De stichting en het bewonerscollectief…

Verder lezen
Terug naar overzicht