JBO 2017/151, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1348, 201601992/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Vermoeden van bodemverontreiniging

Samenvatting

Tegen weigering schadeverzoek vanwege onrechtmatig handelen staat geen beroep open.

Uitspraak

Bij brief van 3 juli 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om financiële compensatie van de kosten van een bodemonderzoek op het perceel [locatie] te Hendrik-Ido-Ambacht (het perceel) afgewezen.

Bij brief van 12 november 2013 heeft het college [appellant] medegedeeld een melding te hebben ontvangen over een vermoeden van bodemverontreiniging. Tijdens een bezoek van een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-…

Verder lezen
Terug naar overzicht