JBO 2017/153, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1289, 201605228/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overtreder

Samenvatting

Opdrachtnemer is de overtreder, niet de opdrachtgever.

Uitspraak

Bij besluit van 12 januari 2016 heeft de staatssecretaris aan Mobibulk een last onder dwangsom opgelegd wegens het, in strijd met artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), zonder geldige milieuhygiënische verklaring produceren en aan een ander ter beschikking stellen van een bouwstof op een perceel aan het Metaalpark te Farsum.

Mobibulk heeft in de periode september en oktober 2015, in opdracht van Gebroeders Borg B.V., 28.000 ton cementgebonden slakken geproduceerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht