JBO 2017/169, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1720, 201606977/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

M.e.r.-plicht

Samenvatting

Geen MER nodig, want de vergunningsgrens blijft hetzelfde.

Uitspraak

Bij besluit van 28 juli 2016 heeft het college de bij besluit van 18 december 2014 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V. (CZW) verleende vergunning voor het ontgronden van percelen in het gebied plaatselijk bekend als "IJzeren Man" te Weert gewijzigd.

Het bestreden besluit betreft een wijziging van de in 2014 aan CZW verleende ontgrondingsvergunning in die zin dat daaraan de voorschriften

Verder lezen
Terug naar overzicht