JBO 2017/171, RvS 28-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1722, 201608552/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Herziening

Samenvatting

Herzieningsverzoek te laat ingediend.

Uitspraak

Bij uitspraak van 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3638, heeft de Afdeling het beroep van de stichting tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg van 18 december 2014, kenmerk 2014/72378, gegrond verklaard, dit besluit vernietigd voor zover het betreft de zinsnede "tot maximaal 26 m +NAP" in voorschrift 1.1, derde alinea en bepaald dat in de derde alinea van voorschrift 1.…

Verder lezen
Terug naar overzicht