JBO 2017/198, Rechtbank Limburg 01-02-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:766, C/03/192226/HA ZA 14-324 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Bindend advies, Berekening waardevermindering, Functionele saneringsvariant, Redelijkheid en billijkheid, Haviltex

Samenvatting

Partijen (Strada Beheer als verkoper en koopster) hebben in 2013 een overeenkomst gesloten met betrekking tot - kort gezegd - de verkoop van een bedrijf. Deze verkoop zag onder andere op de verkoop en levering van een bedrijfsterrein. Vóór de levering was bekend dat het terrein ernstige verontreiniging met PCB's bevatte. Daarop hebben partijen een depotovereenkomst gesloten. Onderdeel van die depotovereenkomst was dat partijen in gezamenlijkheid een…

Verder lezen
Terug naar overzicht