JBO 2017/201, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2228, 201603362/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overtreding

Samenvatting

Ten onrechte geen milieukundige begeleider ingehuurd bij asbestverdachte sanering.

Uitspraak

Bij besluit van 1 december 2015 heeft de staatssecretaris aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit.

[appellante] heeft van 11 tot en met 26 augustus 2014 op het perceel aan de [locatie 1] te Julianadorp op grond van het Besluit uniforme saneringen een sanering uitgevoerd waarbij met PAK verontreinigde grond tijdelijk is uitgeplaatst ten behoeve van werkzaamheden aan kabels en

Verder lezen
Terug naar overzicht