JBO 2017/204, CBB 16-06-2017, ECLI:NL:CBB:2017:264, 16/309 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Tegenstrijdige verklaringen

Samenvatting

Verklaringen van appellant zijn tegenstrijdig en niet betrouwbaar; staatssecretaris wordt geloofd en heeft terecht boete opgelegd.

Uitspraak

Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 8 maart 2016.

Appellant is in 2013 gecontroleerd op naleving van de Meststoffenwet (Msw). Blijkens het rapport van de NVWA (rapportnr. 72596) van 1 maart 2013 was de aanleiding een strafrechtelijk onderzoek naar het fictief afleveren van mest (in opdracht van [naam 2]) op naam van diverse…

Verder lezen
Terug naar overzicht