JBO 2017/205, CBB 29-06-2017, ECLI:NL:CBB:2017:244, 16/522 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Pluimveerechten

Samenvatting

Geen nieuwe feiten en omstandigheden: herhaalde aanvraag stuit af tegen art. 4:6 Awb.

Uitspraak

Bij besluit van 22 december 2015 heeft verweerder het verzoek van appellante om herziening van zijn besluit van 27 maart 2015 over een ontheffing op grond van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Uitvoeringsregeling) afgewezen.

Appellante exploiteert een pluimveehouderij in [plaats], waarvoor zij jaarlijks de nodige pluimveerechten huurt (lease). Op 27 januari 2015 heeft appellante ten behoeve van een uitbreiding van één van haar stallen een aanvraag om…

Verder lezen
Terug naar overzicht