JBO 2017/208, CBB 27-07-2017, ECLI:NL:CBB:2017:288, 15/424 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Melkveefosfaatreferentie

Samenvatting

Belgische blauwe koeien moeten mee worden gerekend bij bepaling melkveefosfaatreferentie.

Uitspraak

Bij besluit van 19 maart 2015 heeft verweerder de melkveefosfaatreferentie (MVFR) van appellant vastgesteld op 34 kg fosfaat. Bij besluit van 14 april 2015 heeft verweerder het bezwaar van appellant ongegrond verklaard. Bij besluit van 2 februari 2017 (het bestreden besluit II) heeft verweerder het bezwaar van appellant gegrond verklaard. Verweerder heeft het primaire besluit herroepen en de MVFR vastgesteld op 377 kg fosfaat.

Appellant exploiteert een agrarisch bedrijf met melk…

Verder lezen
Terug naar overzicht