JBO 2017/209, CBB 23-08-2017, ECLI:NL:CBB:2017:307, 17/870 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ontheffing

Samenvatting

Weigering ontheffing van AGR/GPS-verplichting voor vaste mest is rechtmatig.

Uitspraak

Bij besluit van 10 mei 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van verzoekster om ontheffing op grond van artikel 38, tweede lid, van de Meststoffenwet (Msw) afgewezen.

Als gevolg van een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (de Regeling) is met ingang van 1 januari 2017 de uitzondering op de AGR/GPS-verplichting voor de export van bewerkte vaste mest komen te vervallen (…

Verder lezen
Terug naar overzicht