JBO 2017/215, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2278, 201605778/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Procesbelang

Samenvatting

Zandwinners hebben geen procesbelang nu bevoegd gezag verzoek tot wijziging ontgrondingenvergunning al heeft afgewezen.

Uitspraak

Bij besluit van 24 juni 2016 heeft het college een verzoek van GEM Meerstad CV om de haar verleende ontgrondingsvergunning te wijzigen afgewezen.

Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college aan GEM Meerstad CV vergunning verleend voor het ontgronden van (gedeelten van) percelen in de gemeente Groningen en Slochteren. Het besluit heeft betrekking op een ontgronding van ongeveer 600 hectare ten behoeve van de realisatie van een meer. …

Verder lezen
Terug naar overzicht