JBO 2017/218, Rechtbank Oost-Brabant 17-08-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4408, SHE 16/2596 T (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Grondbank

Samenvatting

Onder oude milieuvergunning was opslag van categorie I-grond zonder vloeistofdichte vloer toegestaan.

Uitspraak

Bij besluit van 21 mei 2013 heeft verweerder een aanvraag van eiser om een tegemoetkoming in planschade in verband met een planologische wijziging betreffende een perceel aan [adres] afgewezen.

Bij besluit van 19 juli 2016 heeft verweerder het bezwaar van eisers tegen het besluit van 21 mei 2013 gegrond verklaard en een tegemoetkoming in planschade aan [eiser] toegekend van € 22.305,= en besloten dit bedrag te vermeerderen…

Verder lezen
Terug naar overzicht