JBO 2017/220, Rechtbank Oost-Brabant 29-08-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4560, SHE 16/3877, SHE 16/3882, SHE 16/3887, SHE 16/3894, SHE 16/3895, SHE 16/3903 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning

Samenvatting

Slechte motivering dat mestverwerker zich aan de BREF's zal houden.

Uitspraak

Bij besluit van 15 november 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder een beschikking eerste fase voor de activiteit milieu (revisievergunning) op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend aan de derde-partij (OOC) voor een opslag-, overslag- en transportbedrijf ten behoeve van bulk- en stukgoederen met een biomassacentrale en een installatie voor het be- en verwerken van mest, aan de Merwedestraat…

Verder lezen
Terug naar overzicht