JBO 2017/221, Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4147, UTR 17/2715 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (bouwen), Verhouding met bestemmingsplan

Samenvatting

Geen aanknopingspunten dat archeologische waarden worden aangetast door bouw bedrijfshal.

Uitspraak

Bij besluit van 23 mei 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder aan [derde-partij] (vergunninghouder) op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een nieuwe bedrijfshal op het perceel plaatselijk bekend [perceel] te [vestigingsplaats] (het perceel).

Op grond van artikel 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht