JBO 2017/224, RvS 28-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2296, 201706629/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Gedoogbevel

Samenvatting

Gedoogbevel tot verwijderen van asbest uit baggerspecie.

Uitspraak

Bij besluit van 7 juli 2017 heeft het college aan [verzoekster] krachtens de Wet bodembescherming een gedoogbevel opgelegd.

Op het terrein van [verzoekster], gelegen aan de [locatie] te Heemstede, is eind 2012 en in 2013 baggerspecie in depot gebracht. De baggerspecie is afkomstig uit de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Een deel van de opgeslagen baggerspecie is over een deel van het perceel verspreid. Gebleken is dat in de op het perceel…

Verder lezen
Terug naar overzicht