JBO 2017/5, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3493, 201507024/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebied, Uitrijden van mest

Samenvatting

Uitrijden van mest is niet onlosmakelijk verbonden met een geitenhouderij.

Uitspraak

Bij besluit van 24 juli 2015, kenmerk 2014-010529, heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) verleend voor het exploiteren van een geitenhouderij aan [locatie] in Rossum, gemeente Maasdriel.

De vereniging betoogt dat niet inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de van de veehouderij afkomstige mest wordt verwerkt. Omdat…

Verder lezen
Terug naar overzicht