JBO 2017/51, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:231, 201604257/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bodemsanering

Samenvatting

Beroep op bodemsanering stuit af op relativiteitseis.

Uitspraak

Bij besluit van 19 april 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Gerardus Majellastraat" vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld op grond van artikel 33, lid 33.3.4, van het bestemmingsplan "Zuid en West Dongen" van 30 september 2010 en voorziet voor de percelen Gerardus Majellastraat 31-33 in een wijziging van de bestemming "Bedrijf" met de gebiedsaanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 5" in de bestemming "Wonen…

Verder lezen
Terug naar overzicht