JBO 2017/63, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:389, 201506069/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Strijdig gebruik, Laten liggen van grond

Samenvatting

Het laten liggen van grond dat aangebracht via een aanlegvergunning is geen overtreding bestemmingsplan.

Uitspraak

Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college [appellante sub 1] een last onder dwangsom opgelegd.

Bij uitspraak van 17 juli 2015 heeft de rechtbank het door [appellante sub 1] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 12 januari 2015 vernietigd, voor zover daarbij de hoogte van de dwangsom op een maximum van € 5.200.000,= …

Verder lezen
Terug naar overzicht