JBO 2017/65, Rechtbank Limburg 13-02-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1249, AWB 16/544 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (bouwen, afwijken)

Samenvatting

Beroepsgrond stuit af tegen het relativiteitsbeginsel.

Uitspraak

[belanghebbende] wenst in [plaats] een nieuwe supermarkt te realiseren en heeft daartoe op 13 februari 2015 bij verweerder een omgevingsvergunning aangevraagd. De supermarkt is geprojecteerd op percelen waar thans nog een oud kantoorgebouw (voormalig belastingkantoor) staat. Dit gebouw zal gesloopt worden. De gebruiksvloeroppervlakte van de supermarkt wordt 1777 m2.

De beroepsgrond met betrekking tot de in bezwaar verleende aanlegvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met…

Verder lezen
Terug naar overzicht