JBO 2017/66, Rechtbank Limburg 15-02-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1290, AWB 15/2994, AWB 15/3017, AWB 15/3020 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Geurhinder, Digestaat

Samenvatting

Voor geurhinder van digestaatinrichting hoeft niet te worden gevreesd op 300 meter.

Uitspraak

Bij besluit van 9 september 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het bouwen van een loods en

3 opslagsilo's voor digestaat en drijfmest aan [adres] en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Verweerder heeft tevens maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit gesteld.

Vergunninghoudster…

Verder lezen
Terug naar overzicht