JBO 2017/68, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:230, 201601467/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Geval van verontreiniging

Samenvatting

Ernstige grondwaterverontreiniging die met spoed moet worden gesaneerd van voormalige chemische wasserij.

Uitspraak

Bij besluit van 18 januari 2016 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming (Wbb) vastgesteld dat op de locatie te Leiden sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige sanering noodzakelijk.

Bij het bestreden besluit heeft het college vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, omdat in een volume van tenminste 100 m3 grondwater de gemiddelde concentratie van…

Verder lezen
Terug naar overzicht