JBO 2017/84, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:708, 201604946/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologische waarden

Samenvatting

Als archeologische waarden worden geschaad, mag geen omgevingsvergunning worden verleend.

Uitspraak

Bij besluit van 13 mei 2016 hebben provinciale staten van Limburg het inpassingsplan "Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum" vastgesteld (het plan). Het plan voorziet in de ontwikkeling van het gebied in en rondom Ooijen en Wanssum. Deze gebiedsontwikkeling voorziet hoofdzakelijk in de aanleg van een nieuwe rondweg rondom de kern van Wanssum, in de uitbreiding en zonering van het industrieterrein in Wanssum, in de aanleg en ontwikkeling van natuur en in…

Verder lezen
Terug naar overzicht