JBO 2017/87, Rechtbank Limburg 10-03-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2205, ROE 16 /117, ROE 16 /118, ROE 16 /119, ROE 16 /120, ROE 16 /122, ROE 16 /221 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (bouwen, afwijken)

Samenvatting

Bedrijf is milieucategorie 3.2, terwijl milieucategorie 4.1 en 4.2 mogelijk is.

Uitspraak

Bij besluit van 1 december 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan de [naam coöperatie] ([vergunninghoudster]) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) een omgevingsvergunning tweede fase verleend voor het bouwen van een mestscheidingsinstallatie.

Bij besluit van 6 mei 2013 heeft verweerder aan vergunninghoudster een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het oprichten en in werking…

Verder lezen
Terug naar overzicht