JBP 2013/2, HvJ EU 16-10-2012, , C-614/10 (met annotatie van M. Groenleer en S. Lavrijssen)

Inhoudsindicatie

Niet-nakoming Richtlijn 95/46/EG, Verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens, Bescherming van natuurlijke personen, Artikel 28, lid 1, Nationale toezichthoudende autoriteit, Onafhankelijkheid, Toezichthoudende autoriteiten bondskanselarij, Personele en organisatorische banden

Samenvatting

Deze uitspraak betreft een beroep dat de Europese Commissie krachtens art. 258 WVEU tegen Oostenrijk heeft ingesteld. Het beroep wordt ondersteund door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB); de Bondsrepubliek Duitsland heeft zich aan de zijde van Oostenrijk gevoegd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht