JBP 2014/23, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1829, 200.106.081/01

Inhoudsindicatie

Inzagerecht, Faillissement, Vertrouwelijkheid

Samenvatting

Van een besloten vennootschap [geïntimeerde] is het faillissement uitgesproken. Het actief van de failliete boedel beloopt ongeveer twintigduizend euro. Appellant was voor het faillissement doende een aantal vorderingen van [geïntimeerde] te incasseren. De geïnde bedragen kwamen op de derdenrekening van zijn Stichting Derdengelden (Stichting 3G) terecht. Na weigering om jegens de curator af te rekenen is de Stichting 3G in kort geding veroordeeld om aan de curator ruim zesduizend euro te voldoen. De Stichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht