JBP 2014/29, Rechtbank Leeuwarden 07-06-2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:CA2699, AWB LEE 12/282

Inhoudsindicatie

Inzagerecht, Juridische Analyse, Minuut, Vreemdelingen

Samenvatting

Eiser heeft verweerder met een beroep op de Wbp verzocht hem een afschrift toe te sturen van de minuut. Daarnaast heeft hij verweerder verzocht alle dossierstukken die gegevens over hem bevatten in afschrift te verstrekken. Bij besluit heeft verweerder geweigerd eiser inzage te geven in de minuut. Voor een overzicht van de over eiser verwerkte persoonsgegevens, alsmede van informatie over het doel van de verwerking, de ontvangers en de herkomst van de gegevens heeft verweerder verwezen naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht