JBP 2015/7, HvJ EU 08-04-2014, ECLI:EU:C:2014:238, C-293/12 , C-594/12 (met annotatie van O. van Daalen)

Inhoudsindicatie

Geldigheid dataretentierichtlijn

Samenvatting

Het Oostenrijkse Verfassungsgerichtshof en de Ierse High Court hebben naar aanleiding van de bij hen aanhangige rechtszaken waarin de geldigheid van de dataretentierichtlijn (richtlijn 2006/24) aan de orde werd gesteld prejudiciële vragen gesteld bij het Hof van Justitie. De enige vraag die het Hof beantwoordt is of de richtlijn geldig is gelet op de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest. Het Hof overweegt daartoe allereerst dat uit de gegevens die op grond van de richtlijn moeten worden bewaard…

Verder lezen
Terug naar overzicht