JBP 2016/17, RvS 23-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:788, 201504692/1/A3

Inhoudsindicatie

Wet openbaarheid bestuur, Openbaarmaking namen van personen, Afweging belangen

Samenvatting

Appellant heeft verzocht om een lijst van woonbootbewoners. De lijst bevat namen van de woonbootbewoners maar geen andere persoonsgegevens. Het college heeft het verzoek ingewilligd, maar wel de privacygevoelige gegevens op grond van art. 10 lid 2 aanhef en onder e Wob onleesbaar gemaakt. Het college stelt dat de bescherming van de privacy van de woonbootbewoners een groter belang dient dan het het publieke belang van openbaarmaking dat een goede en democratische bestuursvoering. …

Verder lezen
Terug naar overzicht