JBP 2017/40, HvJ EU 04-05-2017, ECLI:EU:C:2017:336, C13/16

Inhoudsindicatie

Art. 7, onder f, van Richtlijn 95/46 legt niet de verplichting op om aan derde persoonsgegevens te verstrekken opdat hij een beroep tot schadevergoeding kan instellen bij de civiele rechter, Nationale recht kan het echter wel mogelijk maken

Samenvatting

De verwijzende rechter stelt de vraag of er op grond van de Richtlijn 95/46 een verplichting bestaat voor de verwerkingsverantwoordelijke om gegevens te verstrekken ter identificatie van een persoon die verantwoordelijk wordt geacht voor een bestuursrechtelijke overtreding, opdat de Rīgas satiksme een civielrechtelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht