JBP 2017/42, Rechtbank Limburg 08-05-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4484, 03/720048-17

Inhoudsindicatie

Bij een voorzienbare zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een verdachte is de R-C bevoegd om op de vordering van de OvJ te beslissen, Invulling criterium

Samenvatting

Op 25 april 2017 heeft de OvJ een vordering om onderzoek in te stellen ingediend bij de R-C.

De OvJ wil onderzoek laten verrichten aan de inbeslaggenomen smartphone van een verdachte. Op grond van art. 177 Sv kan dit onderzoek door tussenkomst van de OvJ worden opgedragen aan de politie. De OvJ is

Verder lezen
Terug naar overzicht