JBP 2017/45, Autoriteit Persoonsgegevens 20-04-2017, , z2016-13679

Inhoudsindicatie

Gemeente Arnhem verwerkt in strijd met de Wbp gegevens, AP ziet echter af van handhaving wegens zicht op legalisatie

Samenvatting

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek heeft de AP op grond van art. 60 Wbp onderzoek gedaan naar de wijze waarop het college persoonsgegevens verwerkt via het afvalpassensysteem voor de in de gemeente Arnhem aanwezige ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijke (rest)afval.

Vanaf 2014 kunnen ondergrondse afvalcontainers binnen de gemeente Arnhem alleen nog worden geopend met een aan het woonadres gekoppelde afvalpas. Er wordt één afvalpas per woonadres uitgegeven. …

Verder lezen
Terug naar overzicht