JBPR 2003/50, Kantonrechter Heerlen 29-01-2003, , 121029 CV EXPL 02-4110 (met annotatie van mw. mr. K. Teuben)

Inhoudsindicatie

Akte van niet-dienen, Terugkomen op bindende eindbeslissing?, Uitzondering in geval van administratieve vergissing van de griffie of daarmee gelijk te stellen geval

Samenvatting

Gedaagden hebben verzuimd tijdig van antwoord te dienen en hebben evenmin conform het bepaalde in het Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantongerechten hiervoor uitstel gevraagd. De rolrechter heeft daarom beslist dat hun recht om te antwoorden is vervallen. Gedaagden hebben de rolrechter verzocht op deze beslissing terug te komen.

Voor aanvaarding van een uitzondering op de bindende…

Verder lezen
Terug naar overzicht