JBPR 2004/42, Rechtbank Leeuwarden 10-11-2003, , 60780/KG ZA 03-331 (met annotatie van prof. mr. G.R. Rutgers)

Inhoudsindicatie

Verschoningsrecht

Samenvatting

Afwijzing vordering tot gebod jegens (voormalig) advocaat zich op verschoningsrecht te beroepen.

Uitspraak

Procesgang

Xx heeft Y in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 5 november 2003.

Xx heeft toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Y gebiedt om, tijdens de enquête te houden in de zaak met zaak-/rolnummer 53990/HA ZA 02-0597 op 11 november 2003 bij de Rechtbank te Leeuwarden, met…

Verder lezen
Terug naar overzicht