JBPR 2006/27, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 29-07-2005, AU2371, 102737/KG ZA 05-246 (met annotatie van prof. mr. A.W. Jongbloed)

Inhoudsindicatie

Beslag- en executierecht, Bevoegdheid voorzieningenrechter tot opheffing beslag waarvoor door een voorzieningenrechter in een ander arrondissement verlof is verleend

Samenvatting

Grouwels/Daelmans heeft een incident van onbevoegdheid opgeworpen. Daartoe heeft Grouwels/Daelmans betoogd dat nu het omstreden beslag is gelegd op basis van een verlof daartoe van de Voorzieningenrechter Haarlem, op grond van het bepaalde in art. 705 Rv slechts de Voorzieningenrechter Haarlem bevoegd is om dit beslag op de voet van dat artikel weer op te heffen. Gelet op de omstandigheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht