JBPR 2007/23, Rechtbank Maastricht 23-08-2006, , 58217/HA ZA 00-691 (met annotatie van mw. mr. K. Teuben)

Inhoudsindicatie

Schorsing en hervatting van het geding

Samenvatting

De rolrechter oordeelt dat in de akte waarin een verzoek tot schorsing wordt gedaan, duidelijk dient te worden gemaakt wie dit verzoek doet en dat, nu aan deze eis niet is voldaan, de procedure niet is geschorst.

Uitspraak

Het verloop van de procedure

(...; red.)

2. Het onderwerp en de beoordeling daarvan

De beslissing van de rolrechter op 9 augustus 2006 tot schorsing van de zaak is op onjuiste gronden genomen. Uit nadere bestudering van…

Verder lezen
Terug naar overzicht