JBPR 2009/6, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 29-07-2008, BD9036, 130890/KG ZA 08-276 (met annotatie van mr. L. Wijnbergen)

Inhoudsindicatie

Bewijsbeslag, Inzage beslagen bewijsmateriaal

Samenvatting

Het leggen van bewijsbeslag ex art. 1019a-1019d Rv in IE-zaken levert geen recht tot inzage in de inbeslaggenomen stukken op. Het apart instellen van een vordering ex art. 843a Rv is hiertoe nog vereist.

Uitspraak

1. Het verloop van de procedure

(...; red.)

2. Het geschil

In conventie

a. Op 16 juni 2008 heeft Abbott een verzoek tot het leggen van een zogenaamd conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag in de zin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht