JBPR 2010/49, Rechtbank Haarlem 15-12-2009, BK6667, 162898/KG ZA 09-615 (met annotatie van mr. Mirjam Freudenthal)

Inhoudsindicatie

Verzoek tot intrekking EET op voet van art. 10 EET-Vo omdat niet voldaan is aan de taalvereisten van de Betekeningsverordening

Samenvatting

Het verzoek tot tenuitvoerlegging in Nederland van een Zweedse verstekbeslissing die gewaarmerkt is als EET wordt in Nederland geschorst totdat op het verzoek krachtens art. 10 EET-Vo tot intrekking van de EET is beslist. De reden daarvoor is dat bij de betekening van het Zweedse procesinleidend stuk de taalvereisten van art. 8 BetVo niet in acht genomen lijken te zijn.

Uitspraak

Eiseressen zullen…

Verder lezen
Terug naar overzicht