JBPR 2012/52, Gerechtshof Amsterdam 22-11-2011, BV7108, 200.096.270/01 (met annotatie van mr. M.R. van Zanten)

Inhoudsindicatie

Conservatoir beslag, Waarheidsplicht, Weigering beslagverlof

Samenvatting

Het hof bekrachtigt de afwijzing van het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag. Door ten onrechte in het beslagrekest het eerder bij de rechtbank Leeuwarden ingediende beslagrekest niet te vermelden, heeft appellant de voorzieningenrechter te Haarlem onvolledig geïnformeerd. Dat appellant na vragen van de griffier alsnog van het eerdere rekest melding heeft gemaakt, maakt dat niet anders. Dit is zodanig in strijd met de goede procesorde dat het de afwijzing van het verzoek rechtvaardigt.

Uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht