JBPR 2013/46, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5995, 200.120.353/01

Inhoudsindicatie

Recht op hoor en wederhoor, Peremptoirstelling, Beslissing op incident, Akte niet dienen, Schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad

Samenvatting

Voor de partij die een (partij- of ambtshalve) peremptoire aanhouding heeft verkregen en die er voor kiest op de hiervoor bepaalde roldatum uitsluitend een incident op te werpen in plaats van (tevens) het processtuk in te dienen waarvoor zij een peremptoire aanhouding had verkregen, blijft het oppassen. Art. 209 Rv biedt de rechter immers de ruimte om aanstonds op de vordering in…

Verder lezen
Terug naar overzicht