JBPR 2013/47, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6041, 200.113.338 (met annotatie van mr. L.M.H.A.A. Hennekens)

Inhoudsindicatie

Ontbinding en verbodenverklaring, Ontvankelijkheid in hoger beroep

Samenvatting

Een vereniging is door de rechtbank bij constitutieve uitspraak uitvoerbaar bij voorbaat verboden en ontbonden verklaard. De vraag is of die omstandigheid in de weg staat aan het instellen van hoger beroep door die vereniging zelf. Het hof oordeelt dat de vereniging ontvankelijk is in haar beroep. Hoewel de wetgever niet uitdrukkelijk heeft bepaald dat een ontbonden rechtspersoon voortbestaat voor zover nodig om tegen de uitspraak waarin zij is ontbonden hoger beroep in te stellen, dient daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht