JBPR 2014/21, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 22-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7962, 200.126.061/01 (met annotatie van mr. M.R. van Zanten)

Inhoudsindicatie

Benadeelde partij, Appel

Samenvatting

Het hof verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het appel van de benadeelde partij dat is ingesteld tegen de niet-ontvankelijkheid voor een deel van de in de strafzaak ingestelde vordering tot schadevergoeding.

Uitspraak

1. Het geding in eerste aanleg

(...; red.)

2. Het geding in hoger beroep

(...; red.)

3. De feiten

3.1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de volgende feiten.

3.2. Gaikema heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht