Naar de inhoud

JBPR 2014/3, Hoge Raad 04-10-2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3741, 12/01985 (met annotatie van mr. M.A.J.G. Janssen)

Inhoudsindicatie

Verstek, Verzet, Hoger beroep, Incidenteel appel, Vreemdelingenbeslag, Misbruik van bevoegdheid

Samenvatting

Het rechtsmiddel van verzet heeft als strekking dat het geding waarin verstek was verleend, wordt heropend en op tegenspraak in dezelfde instantie wordt voortgezet. Nu de art. 143 e.v. Rv van overeenkomstige toepassing zijn op de procedure in hoger beroep, is in het onderhavige geval de appelinstantie heropend met het door Gécamines ingestelde verzet tegen het verstekarrest. De verzetdagvaarding geldt als memorie van antwoord van Gécamines…

Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak04-10-2013, 07-06-2013
PublicatieJBPR 2014/3 (Sdu Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht), aflevering 1, 2014
Annotator
 • mr. M.A.J.G. Janssen
ECLIECLI:NL:HR:2013:CA3741, ECLI:NL:PHR:2013:CA3741
Zaaknummer12/01985, 12/01985
Overige publicaties
 • ECLI:NL:HR:2013:CA3741
 • JOR 2014/114 met annotatie van mr. J.M. Atema
 • RvdW 2013/1151
 • NJB 2013/2195
 • RBP 2014/4
 • NJ 2014/142
 • JWB 2013/469
 • ECLI:NL:PHR:2013:CA3741
 • JOR 2014/114 met annotatie van mr. J.M. Atema
 • JWB 2013/469
RechtsgebiedCiviel algemeen
Rechters
 • mr. Numann
 • mr. Van Buchem-Spapens
 • mr. Heisterkamp
 • mr. Drion
 • mr. Snijders
Partijen De rechtspersoon naar Engels recht Dongray Industrial Limited te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres tot cassatie,
verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) te Lubumbashi, Democratische Republiek Congo,
verweerster in cassatie,
eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaten: mr. A. Knigge en mr. B.T.M. van der Wiel.
Regelgeving
 • Rv - 143
 • Rv - 144
 • Rv - 145
 • Rv - 146
 • Rv - 147
 • Rv - 148
 • Rv - 147
 • Rv - 353 lid 1
 • Rv - 767
 • BW Boek 3 - 13 lid 2