JBPR 2014/40, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 18-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2161, 200.112.028/01 (met annotatie van mw. mr. I.P.M. van den Nieuwendijk)

Inhoudsindicatie

Arbitraal beding dat geen effect meer kan sorteren, Arbitragecommissie in afgeschaft arbitragereglement is niet meer beschikbaar

Samenvatting

Aannemer gebruikt verwijzing naar een niet meer bestaande set algemene voorwaarden. Het arbitragebeding en (de verwijzing naar) het arbitragereglement daarin zijn komen te vervallen, evenals de daarin bedoelde arbitragecommissie. De vraag is of partijen arbitrage zijn overeengekomen. Beoordeeld moet worden wat partijen hebben beoogd: hebben partijen gekozen voor een bepaald arbitraal college of voor arbitrage in het algemeen? Dit is een kwestie van uitleg…

Verder lezen
Terug naar overzicht