JBPR 2015/24, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8274, 200.144.421/01 (met annotatie van mr. H.W. Wiersma)

Inhoudsindicatie

Na tussentijds appel doorprocederen in eerste aanleg

Samenvatting

Het is in strijd met de eisen van een goede procesorde dat een procespartij de gevolgen van haar eigen onjuiste optreden en de daardoor veroorzaakte onduidelijkheid zou kunnen afwentelen op de wederpartij.

Uitspraak

1. Het geding in eerste aanleg

(...; red.)

2. Het geding in hoger beroep

(...; red.)

3. De ontvankelijkheid van het incidenteel appel

3.1. Invinco stelt dat [geïntimeerde] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in…

Verder lezen
Terug naar overzicht