JBPR 2015/51, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 11-08-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5954, 200.163.148 (met annotatie van mr. E.A.L. van Emden en mr. L. Schuurs)

Inhoudsindicatie

Zekerheidstelling, Proceskosten, Cautie, Incident

Samenvatting

Cautio judicatum solvi. Moet buitenlandse eiseres zekerheid stellen voor de proceskosten? Uitzondering uit art. 224 lid 2 sub d Rv – vrije toegang tot de rechter – toepasselijk? Aan beroep op uitzondering te stellen eisen.

Uitspraak

1. Het geding in eerste aanleg

(...; red.)

2. Het geding in hoger beroep

(...; red.)

3. De motivering van de beslissing in het incident

3.1. De vordering van AT Osborne…

Verder lezen
Terug naar overzicht