JBPR 2015/70, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5049, 200.140.091/01 (met annotatie van mr. G.J. Boeve)

Inhoudsindicatie

Dwangsom, Verjaring, Stuiting, Afstand van verjaring, Schorsing verjaring, Vaststellingsovereenkomst

Samenvatting

Op grond van art. 611g lid 1 Rv verjaren dwangsommen door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd zijn. In beginsel verbeurt een schuldenaar ook dwangsommen gedurende de tijd dat hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis waarin de dwangsom is opgelegd en de schuldenaar in gebreke blijft aan de hoofdveroordeling te voldoen. Door het verbeuren van dwangsommen vangt gedurende die tijd ook de verjaring van de dwangsommen aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht