JBPR 2015/8, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-07-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5249, 200.127.841/01 (met annotatie van mw. mr. I.P.M. van den Nieuwendijk)

Inhoudsindicatie

Verzoek tot verbetering na berusting, Verbetering kennelijke fout, Ontvankelijkheid hoger beroep

Samenvatting

De rechtbank heeft in het eindvonnis van een letselschadezaak in het dictum de wettelijke rente over het verlies aan verdienvermogen toegewezen vanaf de datum van het ongeval. Na berusting en na het verstrijken van de appeltermijn verzoekt gedaagde op de voet van art. 31 Rv verbetering van het vonnis op het punt van de ingangsdatum van de wettelijke rente. De rechtbank wijst het verzoek toe. De benadeelde komt tegen deze beslissing in…

Verder lezen
Terug naar overzicht