JBPR 2016/10, Gerechtshof Amsterdam 23-06-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2757, 200.164.509/01 (met annotatie van mr. J.J. Dammingh)

Inhoudsindicatie

Verklaring van recht, Inschrijving in rechtsmiddelenregister, Termijnoverschrijding, Ontvankelijkheid in hoger beroep

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of de vordering van geïntimeerden strekt tot een verklaring met bijzondere positieve kracht als bedoeld in art. 3:27 BW dan wel slechts tot het verkrijgen van een declaratoire uitspraak als bedoeld in art. 3:302 BW met werking uitsluitend tussen partijen.

Het hof is van oordeel dat de vordering niet kan worden beschouwd als een vordering uit hoofde van art. 3:…

Verder lezen
Terug naar overzicht