JBPR 2016/25, Gerechtshof Amsterdam 06-10-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4130, 200.164.802/01 (met annotatie van mr. P.E. Ernste)

Inhoudsindicatie

Griffierecht, Hardheidsclausule

Samenvatting

In hoger beroep is door appellant het griffierecht drie dagen te laat betaald. Appellant doet een beroep op de in art. 127a lid 3 neergelegde hardheidsclausule om te voorkomen dat het hof geïntimeerde van de instantie ontslaat. Het hof past de hardheidsclausule toe onder verwijzing naar de in het bestuursrecht geldende praktijk, waar als vaste lijn geldt dat de indiener van een beroepschrift na het verstrijken van de vierwekentermijn nog een tweede termijn wordt gegund waarbinnen het griffierecht moet worden betaald, …

Verder lezen
Terug naar overzicht